Natuurpunt Beleid.flits Geen afbeeldingen? Webversie

Wijziging soortenbesluit geeft stimulans aan soortenbeleid

De Vlaamse Regering keurde vrijdag het Soortenbesluit voor een tweede maal goed. De wijzigingen zijn tekenend voor het soortenbeleid van de volgende jaren. Op vraag van onder meer Natuurpunt worden extra soorten beschermd, krijgen translocaties een wettelijk kader en wordt de toegang tot soortbeschermingsprogramma’s versoepeld.

Een gloednieuw hoofdstuk over invasieve exoten zet de lijn uit voor het toekomstig exotenbeleid. De bestrijding van spreeuw, gaai, kauw, kraai, brandgans en ekster werd na grondig protest van de natuursector én op basis van enkele consensusvoorstellen in Minaraad en SALV, bijgesteld tot een aanvaardbaar compromis.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Anke Geeraerts

Nood aan een positieflijst voor haaien en roggen

Uit een recente studie blijkt dat er op Britse visveilingen nog steeds verboden (= bedreigde) soorten haaien en roggen aangeboden worden. Gebrek aan controle en handhaving blijkt een van de oorzaken, naast foutieve determinatie.

Volgens Natuurpunt draagt ook de – soms maandelijks – wijzigende Europese vangstregelgeving bij aan het probleem: de HAROkit –fiches over haaien en roggen zijn amper enkele maanden oud en moeten al aangepast worden. De nood aan een positieflijst met enkel de niet-bedreigde soorten als ‘vangstrichtlijn’ wordt steeds duidelijker.

Krien Hansen

Resterend geld in boscompensatiefonds niet zomaar vrijgeven

De Vlaamse Regering besliste vrijdag om het resterende geld in het boscompensatiefonds, zo’n 7,7 miljoen euro, vrij te geven via drie sporen: stadsrandbossen, regionale landschappen en de bestaande projectoproepen naar steden, gemeenten en private eigenaars.

Alvast een beter idee dan het louter verdelen van het geld over de gemeenten. De realisatie van broodnodige stadsrandbossen krijgt zo het verhoopte duwtje in de rug. Via de overige twee sporen zou men een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van bosuitbreidingsdoelen in kader van het RSV. Daarvoor zullen de voorwaarden bepalend zijn en net die zijn er nog niet.

Anke Geeraerts

Nieuwe studie voedt debat vergroening landbouw

Het onafhankelijke studiebureau IEEP trok onlangs de eerste conclusies uit de vergroening van het Europese landbouwbeleid (GLB). Met deze studie wordt voor het eerst de potentiële impact van de vergroening op onze bedreigde boerenlandnatuur afgemeten. Het bilan is mager: de inkomenssteun aan landbouwers koppelen aan complexe en afgezwakte groene regeltjes heeft niet de verhoopte effecten gehad. De auteurs doen echter meer dan het intrappen van een open deur en leggen ook vier alternatieven voor om het GLB zowel groener als haalbaar te maken.

Tot nog toe zag minister Schauvliege geen reden om een grondig onderzoek en debat te voeren over de effectiviteit van de vergroening. Met deze studie lijkt het alvast aan goede redenen niet te ontbreken.

Freek Verdonckt

Over de (start)streep

Dankzij gulle bijdragen van vele politici uit de vijf grootste partijen (én twee gulle anonieme niet-politieke sponsors), heeft de actie #overdestreep ondertussen het vereiste startbudget bijeengebracht. Dank aan iedereen hiervoor! Maar dat betekent niet dat we op onze lauweren rusten, want in deze wedstrijd willen we vooral zo ver mogelijk geraken.

Alle steun is nog steeds meer dan welkom voor de sympathieke mensen van het dagcentrum Muylenberg die al meer dan 25 jaar de handen uit de mouwen steken in Landschap De Liereman!

 

Citaat: ‘moratorium voor buitengebied’

“Open ruimte heeft ook een macro-economische waarde op zich, zonder dat ze in concurrentie moet komen met bv. industrie, landbouw of bewoning. We zullen heel omzichtig met dat buitengebied, die open ruimte, moeten omspringen als het  Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt aangepast. Wat mij betreft – allicht als uitgangspunt van de discussie – moeten we durven te vertrekken van een moratorium, een stand still voor het buitengebied, de open ruimte.”

Limburgs gedeputeerde voor leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove breekt in een opiniestuk een stevige lans voor het behoud van (en het investeren in) open ruimte en natuur.

Bezoek ook eens mijn Gloednieuwe site over Permacultuur ==>>KLIK HIER

Advertenties

IK ZOU HET FIJN VINDEN INDIEN U HIER BENEDEN EEN REACTIE ZOU WILLEN PLAATSEN, ALVAST BEDANKT THEO HERBOTS

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s