Beleid.flits

Geen afbeeldingen? Webversie

Bescherming zonevreemde bossen in stroomversnelling

Het is een oud zeer. Bossen gelegen buiten natuur- of bosgebieden kunnen makkelijk voor de bijl. Ongeveer 12.500 ha daarvan zijn ecologisch zeer waardevol – de zogenaamde toplaag – en verdienen bescherming. Die komt er nu.

Op voorstel van minister Schauvliege zette de regering de bossen voorlopig op kaart.Na een openbaar onderzoek wordt deze definitief. Niet de gemeente, maar wel de voltallige regering oordeelt over aanvragen tot ontbossing. Als ze weigert, krijgt het bos een groene bestemming en hebben eigenaars recht op planschade.

Natuurpunt is blij met deze evenwichtige beslissing. Om Vlaanderen 10.000 ha bos rijker te maken, was bosbehoud een eerste logische stap. Bosuitbreiding is nu de volgende. Pas dan kunnen we op het terrein écht vooruit. Bossen zijn essentieel in onze strijd tegen de klimaatopwarming.

Frederik Mollen

Minaraad vraagt incentives voor klimaatgericht natuurbeleid

Klimaatgericht natuurbeleid kan – zowel in functie van mitigatie als adaptatie – een aanvulling vormen op het huidige natuurbeleid. Dat antwoordt de Minaraad op de adviesvraag van de klimaatcommissie in navolging van de Vlaamse klimaattop.

De Raad beveelt verder aan om in het natuurbeleid te voorzien in duidelijke doelstellingen, afdoende incentives en het opbouwen van kennis opdat mitigatie- en adaptatiemaatregelen meegenomen worden in het beheer van natuurterreinen. Het klimaatadvies behandelt ook andere klimaatthema’s zoals transitiebeleid, lokaal beleid, energiebeleid, LULUCF en productbeleid.

Met de huidige wateroverlast (die we door klimaatverandering nog vaker mogen verwachten) bewijzen natuurgebieden vaak hun bufferfunctie. Meer natuurgebieden die als spons kunnen fungeren, meer ruimte voor water, vergroening van de steden en het terugdringen van de verstening (met de betonstop als eerste stap) zijn dan ook belangrijke maatregelen voor de toekomst.

Anke Geeraerts

Albatrossen beter beschermd dankzij Birdlife

Onze Europese partnerorganisatie Birdlife heeft extra reden om Wereldoceanendagte vieren dit jaar: de aan visserij gerelateerde sterfte van Albatrossen in de Zuid-Afrikaanse hake-trawlvisserij verminderde met 99%! De Albatross Task Force van Birdlife deed er 10 jaar over om dat, in nauwe samenwerking met de visserij, te realiseren. Zo maakt Birdlife daadwerkelijk het verschil voor de naar schatting 100.000 albatrossen die jaarlijks sterven door interactie met de visserij.

Natuurpunt viert Wereldoceanendag met een HAROkit-stand op het VLIZ-evenementop 10 juni in Oostende.

Krien Hansen

Stuur Nature Alert-lied naar natuurministers

De collega’s van WWF roepen iedereen op om via een natuurgeluiden-lied lawaai te maken rond het belang van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn.Eind juni zou er een conferentie over de toekomst van het Europees natuurbeleid zijn. Daar zouden de eurocommissaris voor natuur Vella en de natuurministers zich buigen over de resultaten van de fitnesscheck. Maar deze conferentie werd gisteren afgelast wegens uitblijven van het fitnesscheckrapport.

België stuurde eind vorig jaar (net als 13 andere landen) nog een brief naar de Europese Commissie met een pleidooi voor het behoud van de twee belangrijkste Europese natuurwetten. Op afgelopen Natura 2000-dag (21 mei) bevestigde Waals natuurminister Collin dit standpunt.

Zie ook: www.natuurpunt.be/alert

Benno Geertsma

In memoriam: Ward Verhaeghe

Dinsdag overleed Ward Verhaeghe (40) bij een verkeersongeval. Ward was binnen ANB lang dé drijvende kracht achter het IHD-proces. Door de vele contacten leerden we hem goed kennen en zeer appreciëren. Ward was een man uit één stuk en van een zeldzaam kaliber. Een doordenker en een doorzetter. Maar ook en vooral een prachtig mens – bescheiden, met veel humor en het hart op de juiste plaats. We zullen hem hard missen.

Ons medeleven gaat uit naar zijn collega’s, vrienden en familie.

Citaat

“Vogelakkers zijn een betaalbaar concept die ook landbouwkundig voordelig zijn”

Op het Vogelakker-event van Natuurpunt verwees Nederlands vogelexpert Ben Cox graag naar het succesvolle vogelakker-concept wat de Grauwe kiekendief in Nederland vooruit hielp en ook in Vlaanderen akkervogels kan redden

Advertenties

IK ZOU HET FIJN VINDEN INDIEN U HIER BENEDEN EEN REACTIE ZOU WILLEN PLAATSEN, ALVAST BEDANKT THEO HERBOTS

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s